6.12.05

Nobliści coraz starsi, nagroda coraz później

Dwaj rosyjscy uczeni - W.N. Anisimow i A. I. Michalski - przeanalizowali dane, dotyczące wieku 647 dotychczasowych zdobywców nagrody Nobla z lat 1901-2003. Zbadali m. in. dynamikę zmian wieku laureatów, przeciętne dalsze trwanie ich życia i kilka innych parametrów statystycznych.
Okazało się, że nagrodę Nobla uzyskuje się w coraz bardziej zaawansowanym wieku. Odsetek laureatów o wieku ponad 61 lat zwiększył się z 23% w latach 1901-1925 do 53,1% w latach 1975-2003; w tych samych okresach liczba lauretów przed czterdziestką spadła z 19% do 2,7%.

Większość noblistów dokonała nagrodzonych odkryć w w wieku 31-40 lat. Przedział czasu między dokonaniem odkrycia a nagrodzeniem go zwiększył się w wypadku chemików z 12,6 roku w latach 1901-1925 do 23,7 roku w okresie 1975-2003. W wypadku nagród z dziedzin medycznych odpowiednie liczby są nieco inne, ale tendencja ta sama: 16,9 roku dawniej i 20,1 roku obecnie.

Noblista żyje przeciętnie 77,8 roku (od 76,0 w wypadku chemików do 84,8 w wypadku ekonomistów). Po otrzymaniu nagrody laureat przeżywa jeszcze średnio 20,3 roku (od 13,6 w wypadku literata do 24,6 lat w wypadku fizyka).


Źródło: Advances in Gerontology, 2004
Prześlij komentarz