29.1.06

Dziś przed laty: Szwecja walczy z dziurą ozonową, sztuczna nerka działa sama

1978: Szwecja jako pierwszy kraj w historii zakazała na swym terytorium używania opakowań aerozolowych opartych na freonie, niszczących ochraniającą Ziemię warstwę ozonu (zob. dziura ozonowa)

1960: Uruchomiono zautomatyzowaną sztuczną nerkę, niewymagającą przy działaniu nadzoru człowieka. Wynalazcą sztucznej nerki jest Willem J. Kolff.
Na zdjęciu: Willem J. Kolff

Źródło: Today in Science
Prześlij komentarz