24.4.08

W poszukiwaniu inteligencji w transporcie

Komisarz UE ds. nauki i badań naukowych Janez Potocnik wezwał do przyjęcia zintegrowanego podejścia w zakresie bardziej ekologicznego, bezpiecznego i inteligentnego systemu transportu drogowego.

Przemawiając podczas konferencji Transport Research Arena (TRA 2008) w dniu 21 kwietnia w Lublanie (Słowenia) komisarz przypomniał, że transport i mobilność leżą u podstaw wzrostu gospodarczego Europy. "Od stuleci wszelkiego rodzaju innowacje w dziedzinie transportu sprzyjały większemu dobrobytowi. Od ostatnich pięćdziesięciu lat rosnąca mobilność stanowi podstawę wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej".

W szczególności znaczący jest wkład transportu drogowego w gospodarkę - związane z tym sektorem usługi wytwarzają 1,6% naszego PKB, a zatrudnionych w nim jest 4,5 mln osób w UE. Wydajny transport drogowego jest nieodzowny dla całej gospodarki i społeczeństwa - 44% wszystkich towarów przewozi się ciężarówkami, zaś 85% pasażerów podróżuje samochodami osobowymi, autobusami lub autokarami.

Sektor transportu stoi jednak w obliczu nowych wyzwań. W ostatnim czasie nasiliła się presja konkurencyjna, wraz z pojawieniem się na rynku tańszych samochodów, przy utrzymującym się jednocześnie wzroście cen ropy. Sektor jest także pod presją związaną z wymogiem redukcji emisji, których wielkość stanowi 26% łącznych emisji gazów cieplarnianych w Europie. Udało się już uzyskać zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów do 120 g/km przed 2012 r., tj. o 25% w stosunku do poziomu obecnego.

"To pomoże, ale nie wystarczy do realizacji naszych szerszych zobowiązań w zakresie tworzenia w Europie gospodarki niskowęglowej" - powiedział komisarz Potocnik, dodając, że transport towarowy i osobowy ma w najbliższych latach znacznie wzrosnąć.

By możliwe było osiągnięcie sukcesu, zdaniem Potocnika, samochody jutra muszą być czystsze, bardziej ekologiczne i inteligentne. To z kolei stanowi pole dla badań naukowych. Nakłady sektora transportu na badania są ogromne, większe niż w jakiejkolwiek innej gałęzi europejskiego przemysłu.

Państwa członkowskie zajmują się zagadnieniem technologii w rodzaju ogniw wodorowych i alternatywnych paliw, a UE przeznaczyła na okres siedmiu lat w ramach siódmego programu ramowego (7PR) 4 mld EUR na badania naukowe w dziedzinie transportu.

"Czy oznacza to, że mamy wszystkie potrzebne fundusze? Oczywiście, że nie. Ale czy możemy skuteczniej wykorzystywać posiadane środki? Tak, tego jestem absolutnie pewien" - powiedział komisarz.

Zdaniem komisarza Potocnika, warunkiem koniecznym skuteczności finansowania badań jest skuteczna koordynacja. "Tworzenie zrównoważonego transportu drogowego wymaga podejścia systemowego. Podejścia, które wiąże ze sobą pojazdy, infrastrukturę i użytkowników, a także użytkowników z innymi użytkownikami".

Dla uzyskania takiej sieci zintegrowanych łańcuchów transportowych niezbędna jest lepsza komunikacja między producentami samochodów, naukowcami i decydentami politycznymi. "Sukces udanego partnerstwa opiera się na komunikacji. Transport Research Arena daje wam szansę wymiany poglądów i zrozumienia, czego każdy z nas - naukowców, przedstawicieli przemysłu, polityków - potrzebuje od innych" - przypomniał delegatom komisarz Potocnik.

Organizowana wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w Dziedzinie Transportu Drogowego (ERTRAC) i Stowarzyszenie Europejskich Dyrektorów Dróg (CEDR) konferencja TRA 2008 poświęcona jest różnym kluczowym zagadnieniom transportu. Należą do nich: transport miejski, nowe silniki i mechanizmy napędowe, paliwa alternatywne, technologie wodorowe, koncepcje samochodu przyszłości, "inteligentne" samochody, inteligentna logistyka, bezpieczeństwo czynne i bierne, poprawa infrastruktury w nowych państwach członkowskich, redukcja hałasu, redukcja emisji oraz niskowęglowa gospodarka transportowa .

W wykorzystaniu europejskiego potencjału badawczego w sektorze pomaga także centrum Transport Research Knowledge Centre (TRKC), które niedawno ponownie udostępniło swój serwis internetowy. Publikowane są w nim aktualne informacje na temat działalności badawczo-naukowej w dziedzinie transportu, a decydentom politycznym, naukowcom i innym zainteresowanym stronom umożliwia łatwe zapoznanie się z wynikami unijnych lub krajowych badań w dziedzinie transportu.
Prześlij komentarz